torsdag 5 juni 2014

Mera om mångfald
I början av 2000-talet gjordes en inventering av växter i ängarna här i Skog. 169 olika arter av blommor, gräs, starr, ormbunkar, buskar och träd blev resultatet då. Sedan dess har det inte gjorts någon uppföljning men det känns spännande att framgent kunna göra det. När jag hastigt granskar den gamla inventeringlistan kan jag se att någon art har tillkommit. Den verkligt stora skillnaden nu mot då är att spridningen av vissa arter är avsevärt mycket större nu än i början av 2000-talet. Stora delar av ängen var igenvuxen och trivialiserad. Mest bara gräs och högörter. Som jag tidigare berättat har kovallerna detta år fullkomligt exploderat. Växer och blommar överallt. Enorma mängder. Ängsskallran som för några år sedan endast kunde uppvisa något enstaka exemplar finns nu i många hundratal. Kanske tusen. Kransramsen (bild 1) håller sina traditionella fästen kring brandplatser och runt stenrösen. Den har också expanderat och det finns nu flera stora fina bestånd. De blommar just nu. En annan art som har fått god spridning och som tycks trivas allt bättre är slåtterfibblan (bild 3). Den är en av mina personliga favoriter. Högväxt och stolt med en alldelses rent och klar gul borstig krona. En annan art som jag varit lite orolig skulle försvinna är jungfrulinet (bild 2). Nu i år finns den kvar på de tidigare platserna men jag har också funnit nya växtställen. Så den har också fått större spridning. Även så slåttergubben har ökat sina domäner. Detta år är det dock inte så många stänglar som blommar men jag ser tydligt att den trots allt går upp och blommar på ställen som de senaste två åren fått ökat ljusinsläpp. Denna sommar är garanterat den mest blomrika sedan jag startade restarureringsarbetet här i ängarna... Om mångfalden artmässigt inte ökat markant så har mängden blommor fullkomligt exploderat... Mera ljus, noggrann fagning, noggrann slåtter och efterbete är nyckelorden på vägen mot mångfalden...
Idag när jag gjorde en översikt av det som just nu blommar eller har knoppar som slår ut någon av de närmsta dagarna räknade jag till 63 olika arter.


Lundstarr

Majbräken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar