måndag 14 juni 2021

Blommor och kulturspår

Två måndagar i rad har jag haft besök här i Skog. Förra veckan av ett litet gäng från PRO-Åsunden och nu idag av Måndagsvandrarna. PRO-gänget brukar träffas och skåda fågel. Denna gång blev det mest blommor.
Måndagsvandrarna var här hos mig i våras, den 19 april, och hjälpte till att röja löv i Sorgedalen. Idag hade jag bjudit in för att berätta mer om gårdens historia och förmedla lite mera kunskap om ängsskötseln.
På temat ”Blommor och kulturspår” ryms ganska mycket. Vi tittade på de flesta nu blommande ängsblommorna. Och på de historiska avtryck som människorna gjort här på gården sedan 1700-talet och fram till nu.
Trevligt med gäster! Nästa måndag kommer ett nytt gäng.

Relaterad länk:
https://sunebroman.blogspot.com/2021/04/rubrik_0933327769.html


söndag 13 juni 2021

Sommarens fibblaPrecis som svinroten är blomningen av sommarfibbla (Leontodon hispidus) smått häpnadsväckande detta år.  Just nu är den på topp och blommar rikligt på flera delar av ängsarealen.
Sommarfibblan har varit på rödlistan sedan 2015 som nära hotad (NT).
Enligt Artfakta (artfakta.se) är sommarfibblan beroende av hävd genom bete eller slåtter.
Hotbilden är överhängande och på längre sikt riskerar att arten att ytterligare minska och försvinna om hävden upphör.
Allt detta är trist läsning. Det som dock är glädjande är att sommarfibblan här i Skog är på stark frammarsch.
Idag har jag konstaterat att den är väl spridd över hela arealen. På vissa ställen kraftigt blommande. Den har också sakta börjat etablera sig på ängsvallarna.
Många års arbete med fagning, slåtter och efterbete har grundat för  återtåget och denna goda utveckling.