tisdag 16 april 2024

Flugsnapparen kom idag

Idag har jag ägnat tid åt att räfsa på Björkåkers öja. Men framförallt blev det en hel del ”plockepinn”. Efter några blåsiga dagar hade det fallit hundratals dödgrenar på de redan räfsade ängsytorna. Det blev till att manuellt plock och samla. Alltsammans brände jag ihop med lövet från öjan. Det blev en liten värmande eld i slutet av dagen.
Efter förrättat värv tog jag mig en drickapaus uppe vid stugväggen. Skönt med lite vila. Rätt som jag satt där upptäckte jag en bekant liten fågel. Han satt där på stängselstolpen... flugsnapparen. Gjorde små utfall och fångade någon insekt. Tillbaka igen till utgångspunkten. Hans karaktäristska knäppande läte hördes mellan flygturerna.
Detta var den tidigaste observationen av flugsnappare någonsin för min del. När jag berättar för vännen Jan som har koll på kalendern för fåglars ankomst får jag klart för mig att detta är extremt tidigt.
Fram till och med 2023 var den 17 april ”fenologirekord*)” för flugsnappare. Idag är det alltså den 16:e. Jan berättar också att just i år är det många tropikflyttare som är ”märkligt tidiga”. Den första svartvite sågs den 13, nummer två igår och min var alltså den tredje observationen i kommunen.
Även lövsångare har varit tidiga. Den första kom den 9 april. Alltså för en vecka sedan.
Med tanke på hur prognosen rent temperaturmässigt ser ut den närmaste tiden kan jag undra hur det skall gå för insektsätare som redan kommit. Det blir nog knapert med maten.
Jag fick en impuls att gå efter kameran för att försöka att få en bild av den första snapparen. Men han behagade inte visa sig igen.
Däremot fick jag en riktigt fin konsertstund med gårdens alla starar som sjöng på kapp i kvällssolen. En märklig blandning av härmljud, visslanden, raspanden och knäppanden. Jag fick också se en av stararna komma med bomaterial till en av holkarna på ladugårdsgavel. När han levererat grästussen hoppade han upp på nocken och rev av ett magnifikt solo med vingarna flaxande som i extas.
Kvällens solisterkör var månghövdad. Förutom flera starar runt om gården hördes också taltrast och dubbeltrast. Rödhake och bofink. Nötväcka och steglits. Ringduva och morkulla. På gräsmattan trippade gårdens ärlepar. De har slagit in i sin gamla lya under en vindskiveplåt på boningshuset.
Välkomna alla till en ny sommar i Skog!


*) Fenologi (från grekiskans phainesthai, komma i dagen, bli synlig), botanisk och zoologisk term för läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket, dvs. hur naturen förändras över årstiderna. Fenologi handlar om årligt återkommande faser i naturen, såsom lövsprickning, blomning, fruktsättning, höstlövsfärger, lövfällning, djurs vintervila och reproduktion, flyttfåglarnas ankomst och avfärd etc. (Källa Wikipedia).

söndag 14 april 2024

OmskolningSå här blir det när 80 procent av fröna gror. Trettiosju tomatplantor. Tre sorter: Sungold, Black Prince och Gardeners Delight. Nu gäller det att ta dom till nästa nivå!

lördag 13 april 2024

Eftermiddagspass

Det blev ett eftermiddagspass på ett par timmar med räfsan idag. Jag väntar förgäves på uppehållsväder. Gärna med lite sol ett par dagar så att lövet hinner bli torrt. Men faktum är... det går rätt bra att räfsa när det är fuktigt också. Och fördelar finns. Dels ligger lövet still. Det rymmer inte i minsta vindpust. Även om lövet är tyngre att räfsa och lasta är det faktiskt samtidigt lättare. Tyngre men lättare!
Det jag vill försöka förklara är att det fuktiga lövet håller ihop bättre när jag tar fång med räfsan för att fylla i kärran. Mera effektiv att lasta alltså. Det sjunker också ihop och på så sätt ryms det mera löv i varje lass. Mindre körning.
Det jag trots dessa fördela hoppas på är torrt väder. Då kan jag på traditionellt sätt elda en del löv. Eldningen har viss fördelar. Mindre körning. Och det går samtidigt att bränna mossa. Löveldning på vissa platser gynnar också vissa växter som finns i ängarna. Här har förekommit eldning på samma platser år efter år i flera hundra år. I dessa brandrester växer den smått sällsynta kransramsen.

Länk till kransrams:
https://sunebroman.blogspot.com/2014/06/mera-om-mangfald.html

Länk till mossbränning:
https://sunebroman.blogspot.com/2018/02/mossbranning-och-vintertrim.html

tisdag 9 april 2024

Lövkomposten växer
Idag har jag röjt klart i Ekebacken. Många kärror med löv blir det och komposten breder ut sig. Men det finns gott om plats. Här kommer det på sikt att bli mycket fin lövmylla att jordförbättra med i odlingarna.