fredag 30 juli 2021

En blev tio


Hur skulle det bli med potatisen detta år? Under den långa perioden med sol och värme har jorden blivit allt torrare. Blasten började vissna.
Jag trodde nog att skörden skulle blir svag. Fanns det alls något under blasten? Först idag har jag kollat vad som jorden dolde.
Över förväntan men ändå som önskat. En sättpotatis hade utvecklats till tio. Storleken ganska lagom. Äggstora. Jämnstora. Om allt är lika bra eller till och med bättre kommer vinterns potatisbehov vara tillgodosett.
Morötterna har inte blivit skötta enligt konstens regler. Då jag äntligen låg på knä för att rensa och gallra var jorden torr. Morötterna hade sökt efter fukt långt ner i marken. De satt fast som ingjutna i cement. När jag drog för att gallra fick jag bara blasten i handen.
Nu, efter drygt 70 millimeter regn, kommer det att gå fint att plocka gallringsmorötter. Fina primörer på tallriken. Råa eller lättkokta med smör!
En i dagens skörd lockade fram lite av fantasin… en soffpotatis...


måndag 14 juni 2021

Blommor och kulturspår

Två måndagar i rad har jag haft besök här i Skog. Förra veckan av ett litet gäng från PRO-Åsunden och nu idag av Måndagsvandrarna. PRO-gänget brukar träffas och skåda fågel. Denna gång blev det mest blommor.
Måndagsvandrarna var här hos mig i våras, den 19 april, och hjälpte till att röja löv i Sorgedalen. Idag hade jag bjudit in för att berätta mer om gårdens historia och förmedla lite mera kunskap om ängsskötseln.
På temat ”Blommor och kulturspår” ryms ganska mycket. Vi tittade på de flesta nu blommande ängsblommorna. Och på de historiska avtryck som människorna gjort här på gården sedan 1700-talet och fram till nu.
Trevligt med gäster! Nästa måndag kommer ett nytt gäng.

Relaterad länk:
https://sunebroman.blogspot.com/2021/04/rubrik_0933327769.html


söndag 13 juni 2021

Sommarens fibblaPrecis som svinroten är blomningen av sommarfibbla (Leontodon hispidus) smått häpnadsväckande detta år.  Just nu är den på topp och blommar rikligt på flera delar av ängsarealen.
Sommarfibblan har varit på rödlistan sedan 2015 som nära hotad (NT).
Enligt Artfakta (artfakta.se) är sommarfibblan beroende av hävd genom bete eller slåtter.
Hotbilden är överhängande och på längre sikt riskerar att arten att ytterligare minska och försvinna om hävden upphör.
Allt detta är trist läsning. Det som dock är glädjande är att sommarfibblan här i Skog är på stark frammarsch.
Idag har jag konstaterat att den är väl spridd över hela arealen. På vissa ställen kraftigt blommande. Den har också sakta börjat etablera sig på ängsvallarna.
Många års arbete med fagning, slåtter och efterbete har grundat för  återtåget och denna goda utveckling.

söndag 30 maj 2021

Svinbra blomning

Årets blomning av svinrot (Scorzonera humulis), förr kornfibbla, slår alla rekord. Förra året var blomningen svag. I år är det annorlunda. Svinroten blommar överallt i ängarna. När jag försökte räkna slutade jag vid tusen blommor. Jag är säker på att den siffran går att dubbla utan att fara med överdrift!
Fantastiskt roligt! Det känns som ett genombrott att denna karaktärsväxt för slåtterängen nu har intagit det mesta av hela arealen. Även ute på ängsvallarna har den inlett sitt ”segertåg”.
Svinroten hamnade på rödlistan år 2020 som ”Nära hotad”
(NT).
Enligt texten som jag finner på artfakta är det minskad hävd av naturliga fodermarker som är den viktigaste orsaken bakom artens tillbakagång. Minskningstakten för den svenska populationen bedöms vara nära gränsvärdet för ”Sårbar” (VU).

lördag 29 maj 2021

Två fållor i Intagskullen

I slutfasen av stängslandet i Intagskullen hade jag assistans. Här monterar Lisa ett skarvbleck till sista tampen.

måndag 17 maj 2021

På lätta vingar

Idag gick jag här i åkern med jordiga stövlar. Sådde mina frön. Solen kom fram. Luften blev varm.
Plötsligt kom den… på lätta vingar... aurorafjärilen… landade i gökärten alldeles intill… och väntade där, den annars så rastlösa, tills jag fått min bild!