torsdag 9 maj 2024

Matrast för ringtrast


Idag blev en lite grådaskig mellandag. Eftersom almanackan visade röda siffror tog jag mig ledigt från vardagen och företog mig en liten biltur. Nästan hemma passerade jag en av kvarterets villaträdgårdar. Eftersom det allt oftare syns barn i byn tog jag det väldigt sakta och lugnt. Körde som en lus. Just som jag skulle passera nummer 2 på gatan upptäckte jag en fågel som på något sätt kändes ”udda”. Den var till synes svart, hade sällskap av en stare och ett par björktrastar. Det var en trast men inte en koltrast… den tog några hastiga jämfotahopp… körde ner näbben i gräsmattan och fiskade upp en ansenligt fet daggmask! I detsamma exponerade den sitt bröst och då gick signalen genom min hjärna… en RINGTRAST!
Detta blev den första observationen av ringtrast här på hemmaplan. Jag har tidigare sett ringtrast men då alltid i dess ”riktiga” miljöer. En av de första gångerna var på Runde. En ö med hisnande branta fågelberg vid Norska atlantkusten. Flera observationer gjordes på vandringar i högfjällsterräng.
Ringtrasten är flyttfågel. Den övervintrar i medelhavsområdet (sydöstra Spanien och norra Afrika) men återvänder i april och häckar i klippig terräng i fjällkedjan.
När jag meddelar vännen och ”fågelnestorn” Jan om min observation får jag svaret: ”oj, väldigt sent på året”. När jag tittar på Art-portalen ser jag att de dagsaktuella ringtrastobservationerna är gjorda från Uppland och norrut. Vilket då skulle antyda att denna individ är en ”eftersläntrare” som snarast borde hasta vidare för att skaffa sig en partner och ett revir någonstans i fjällvärlden. Eller så är ringtrastar i gemen lite sena i år. Återstår att se i rapportflödet.
För min del uppskattar jag storligen att just denna individ gjorde uppehåll här i min omedelbara närhet för att ladda sina batterier inför den fortsatta färden mot norr. En värmande ljusglimt i den kylslagna ”mellanvårsdagen”!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar