tisdag 24 juli 2018

Markstörning

Jag har tidigare berättat om ökat inslag av mossa i delar av slåtterängarna. Mossan gynnas av försurning, ökat kvävenedfall och förlängd vegetationsperiod på grund av klimatförändringar. Jag har under en tid skapat ytor där jag testat att bekämpat mossa med ”mossbränning och vintertrim”. Det mest negativa med mossans utbredning är att den på flera ställen blir helt marktäckande. Det blir glest med örter. Och de frön som örterna lämnar har svårt att komma ner till jorden för att gro.
Allmänt känt är att spontana markstörningar ger nya ytor för frögroning. Brandfläckar efter lövbränning är ett exempel på sådan yta. Tramp av betesdjurens klövar är en annan. Där friläggs jorden och frö kan gro. Växter som har vegetativ förökning får också blottor att nyttja för spridning och tillväxt.

Nyligen var jag och hälsade på hos Lasse i Björkäng. Han var i färd med att röja upp i lador och uthus. När jag fick se slättharven som var upphängd på väggen i magasinet fick jag en idé. Den skulle jag kunna använda för att skapa artificiell markstörning. I samma ögonblick som jag visade intresse för harven blev den min. Lasse var nöjd över att bli av med den. En sak mindre att härbärgera för honom. En sak mer för mig.
Nu har jag testat att dra slättharven över Björkebackaåkern. (Björkebackaåkern är en ängsvall som mer och mer övergått till slåtterängskaraktär.) Testet fungerade bra. Ungefär som förväntat. Harven studsade och hoppade ganska mycket när jag drog den. Men det skapade också precis den markstörning som jag önskade. Med många små blottor av barjord i släpans spår. Och dessutom lossnade en massa mossa vid harvningen. Mycket att kratta och köra bort. Men det kommer att vara hanterbart.
Detta var ett test på funktionen. Tänker mig att köra lite hårdare i vår i samband med lövröjning strax innan växtperioden startar. Då kan jag kombinera löv- och mossröjning.

Summering: En enkel metod med kombination av mossrivning och skapande av tätt fläckvisa jordblottor i samma drag.

Relaterade länkar: 
http://sunebroman.blogspot.com/2018/02/mossbranning-och-vintertrim.html
http://sunebroman.blogspot.se/2015/03/eld-och-solanum.html
http://sunebroman.blogspot.se/2016/11/operation-kattfot.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/02/trimmerexcess.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/03/lovkompost.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/03/trimmer-och-tranor.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/04/ekebacken-rojd.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/09/hacken-full.html

måndag 23 juli 2018

AnsiktslyftningDen gamla jordkällaren har sett rätt ledsen ut ganska länge. Och kanske har dess nedstämda uttryck i någon mån speglat dess inre. Jordkällaren har inte varit använd på flera årtionden. Innertaket av trä har rasat in och en del stenar i murverket är sakta på glid. När jag nyligen fick hjälp med en fackmannamässig besiktning av skicket blev jag dock försiktigt optimistisk. Jordkällaren kommer att klara sig i många år framöver. De inre skadorna är i jämförelse ganska små.
För att pigga upp både mig själv och den gamla källaren har jag i dagarna gjort en behövlig ansiktslyftning. De murkna vindskivorna byttes ut mot nya. Ett par av de allra sämsta panelbrädorna likaså. Brädorna målades med Tranemo rödfärg. Vinskiveplåtarna slipades rena från rost och målades med min hemmagjorda mönja – kokt linolja och spansk rödjord.
Nu är ansiktena gladare på både mig och jordkällaren. Vad det beträffar det inre finns en del att jobba vidare med…

lördag 7 juli 2018

Matchdag i SkogSLÅTTER. Idag har vi haft slåtterfest i Skog. För 18:e året i följd. Traditionellt med efterföljande bad i Haganäs, sill och potatis, ostpaj, kaffe och efterrätt. Denna gång hemlagad ostkaka med vispgrädde och hjortronsylt. Efter den långa torkan blev det en tuff match att få liarna att bita. Det ville till extra bra skärpa i eggen. Tack vare ett fantastiskt lagarbete blev vi klara i tid för att se VM-kvartsfinalmatchen mot England. På en 24-tummare snabbt uppriggad i ”Biologen”. Det svenska landslaget lyckades tyvärr inte fira framgång i sitt värv utan tvingades bita i gräset efter 0–2.