tisdag 3 januari 2023

Dagens arbetsplats 

Röjning är ett ständigt återkommande moment i ängsskötselbruket. Just nu har jag flera pågående projekt i den genren. I Intagskullen har jag gjort en hel del timmar och där finns ännu mera att göra.
För en tid sedan påbörjade jag arbete i Bredåkers öja. Både i Intagskullen och i öjan handlar det mest om buskröj.
Idag har jag varit i nordvästra hörnet av ”inmarken”. Denna del är ett område som jag knappt ägnat någon tid alls genom åren. Det är ganska snårigt och skräpigt parti mellan brukningsvägen och bäcken som jag nu ska börja städa upp.
Just här nere vid Madåkers västra spets har jag sedan flera år ”dumpat” det mesta av lövet från fagningarna i ängarna. Det har med tiden blivit en smått imponerande lövkompost. En kompost som  jag hoppas på sikt kommer att bidra till jordförbättring i mina odlingar. Huvudskälen till att jag gett mig in för att hugga här är två. Det ena är att det finns röjningsved i bra och lättarbetade dimensioner att hämta. Det andra är att jag vill förbättra och utöka ytan för lövkomposten.
Med tillräckligt stor yta tänker jag mig att kunna dela upp lövdeponin i två delar – år ett och år två. Det betyder att jag kan tippa löv i den ena delen det ena året. Och samma år hämta lövkompost i den andra. Vilket försvårats när allt ligger i en stor hög.
Det har varit ett fantastiskt arbetsväder idag. Runt noll grader.  Mestadels blå himmel. Lite sol har också nått ner till mig även om det mesta av dagens arbetsfält legat i trädskugga.