onsdag 28 november 2018

Stenvandring #3Sten för sten... De flesta stenarna hittar tillbaka till sina ursprungliga platser.

Långegrund överraskarLångegrund överraskar med skäggmesar och utterspår!
Första gången i livet som jag ser spår av utter. På hemmastranden dessutom! Och första gången för skäggmesar på hemmaplan!
En riktig lyckodag!

tisdag 27 november 2018

Stenvandring # 2Idag har grunden frilagts och alla stenarna plockats upp. Det mödosamma arbetet med att pussla ihop alltsammans har påbörjats. Spännande för mej som mest står vid sidan och tittar på.

måndag 26 november 2018

Stenvandring

Arbetet med vården av det 100-åriga huset i Skog har pågått i drygt tio år. Bland de första insatserna var att renovera den ena av kakelugnarna och bygga ny skorsten. På detta följde restaurering av samtliga fönster. Fasaden skrapades ren och målades. Fönster- och målningarbeten pågick under åren 2013–2016. Fönster under vintrarna. Fasaden under försommarmånaderna. Samtidigt och däremellan en del snickeriarbeten. Hängrännnor och stuprör har bytts ut. Ett vindsrum har ytrestaurerats. Lagning av spännpapp, tapetsering och målning.
Under åren som jag ägnat mig åt husets kosmetik har jag iakttagit hur delar av grunden kommit på glid. Grundens stenar har sakta, sakta sjunkit. Vridit sig. Flyttat på sig ur sina positioner. Stenvandringen har gått långsamt. Bara någon millimeter varje år. Men avståndet mellan vissa stenar och bottensyllen har till slut blivit så stort att det bildats ”svarta hål”. Huset har bitvis tappat kontakten med grunden. Jag har oroat mig. Men samtidigt hela tiden försökt att undvika att titta åt det hållet. Jag har ignorerat problemet. Låtit blicken glida förbi. Främst därför att jag inte alls har kunnat greppa hur det skulle gå till att rädda situationen. Hur skall jag tänka? Ska källaren vara kvar? Eller skall jag fylla igen den? Vem har svaret? Och vem kan hjälpa mig?
Den del av huset det handlar om är det sydvästra hörnet. Där i hörnet är den lilla källaren utgrävd under huset. Här har mycket av vatten från markens högre partier och regnvatten från taket gjort att marken eroderat. Det har inte funnits något stöd för fyllnadsmaterial på insidan. Vatten, tjäle och tidens tand har fått alltsammans att sätt sig i rörelse. Åt alla håll.
Idag har restaureringen påbörjats. Och det är Anders *) och Mikael **) som utför jobbet. Dagens arbete har bestått i att huset säkrats med en kraftig järnbalk och några pålar. Marken kring grunden har börjat grävas upp. Sten för sten plockas ut. De översta grundstenarna märks upp för att hitta tillbaka till sina ursprungliga platser.

Fortsättning följer...

*) A. Axengrens Entreprenad
**) Mikael Hulander Entreprenad AB

tisdag 13 november 2018

Vitalisering

Idag har jag avverkat tre höga hasselbuskar. Det har suttit långt inne att kapa ner de här stora buskarna. Jag har skjutit upp beslutet år efter år. Buskarna har stått i ytterkantsläge. Inträngda. Och i viss mån konkurrerande med andra träd i deras närhet. Nu får de starta om på nytt. På så sätt får jag lite spridning på åldrarna bland mina hasselbuskar. Det blir också mera ljus till berörda delar av ängen. I alla fall de närmaste åren. Jag hoppas också på att föryngringen skall medföra att det på sikt blir mera nötter än vad som hittills varit fallet. Bara en av de tre har varit nötbärande. På senare tid minskande.
 

fredag 2 november 2018

Middagspass

Jag har under en tid dragits med ryggskott och hälbesvär. Ryggskottet tog naprapaten hand om. Han löste upp en radda hårda låsningar i kotpelaren. Så gott att det släppte. Men hälbesvären återstår. Det är sviter sedan överansträngning som jag grundade med under sommarens slåtter. Tung slåtterbalk på sluttande mark. Gamla stenhårda skor med platt botten. Sommarhetta och alldeles för långa arbetspass utan paus. Jag belönades med ett bra resultat. Men straffades hårt för min nit. När åldern stiger är kroppen inte rustad för hjärnans vilja. En erfarenhet. Kanske att jag lärt mig något. Kanske inte. Nu blir det korta pass. Vissa dagar en cykelrunda på 15 kilometer. Andra dagar har det blivit lite vedplock. Eller som idag lite röjning av småbuskar i skogsbeteshagen i Intagskullen. Det är en bra aktivitet att jobba marknära. Då går det att krypa på knä med busksax, sekatör och stilettsåg. Det blir bara några steg då och då för att samla ihop alla små buskar. Betesdjuren har gjort sitt denna säsong. Och nu avser jag att städa bort resterna efter tidigare bottenröjning.
Och som avslutning på dagen ett par timmar bastu och kallbad...