söndag 31 maj 2015

Majhelg vid Oset och Kvismaren

Skäggdopping · Gråhakedopping · Svarthakedopping · Storskarv · Häger · Rördrom · Gräsand · Kricka · Snatterand · Bläsand · Skedand · Vigg · Brunand · Knipa · Grågås · Prutgås · Vitkindad gås · Kanadagås · Knölsvan · Sångsvan · Ormvråk · Havsörn · Brun kärrhök · Fiskgjuse · Lärkfalk · Tornfalk · Trana · Sothöna · Strandskata · Tofsvipa · Mindre strandpipare · Enkelbeckasin · Rödbena · Gråtrut · Fiskmås · Dvärgmås · Skrattmås · Svarttärna · Fisktärna · Skogsduva · Ringduva · Tamduva · Gök · Tornseglare · Gröngöling · Större hackspett · Trädlärka · Sånglärka · Ladusvala · Hussvala · Backsvala · Korp · Kråka · Kaja · Skata · Talgoxe · Blåmes · Stjärtmes · Nötväcka · Trädkrypare · Gärdsmyg · Björktrast · Taltrast · Rödvingetrast · Koltrast · Stenskvätta · Buskskvätta · Näktergal · Rödhake · Gräshoppsågare · Flodsångare · Trastsångare · Rörsångare · Kärrsångare · Sävsångare · Härmsångare · Svarthätta · Trädgårdssångare · Törnsångare · Lövsångare · Grönsångare · Grå flugsnappare · Svartvit flugsnappare · Ängspiplärka · Trädpiplärka · Sädesärla · Gulärla · Stare · Stenknäck · Grönfink · Steglits · Grönsiska · Hämpling · Rosenfink · Bofink · Gulsparv · Ortolansparv · Sävsparv · Gråsparv · Pilfink = 100.

onsdag 20 maj 2015

Goda utsikter


På förmiddagen när jag står på farstutrappan med min kaffekopp bryter solen igenom molntäcket. Långa skuggor sveper över ängsbackarna. Från min utsiktspunkt hör jag årets första trädgårdssångare. Den sitter i lunden nere i Moahûla. Där låter den sina toner rinna fram. Som en ändlös improvisation på ett porlande tema.
Senare under dagen travar jag de sista vedträna i min vedhög. När allt är klart klättrar jag upp på toppen av högen. Därifrån får jag en helt ny och annorlunda vy över stugan och landskapet.
Det har kommit en del regn idag. Och en rejäl hagelskur mitt på dagen. Efter varje skur har solen tittat fram och skänkt glans åt allt det fuktiga. Allt känns så friskt och fräscht. Krispigt. Hela naturen ligger på lur. Vissa träd avvaktar. Men knopparna har öppnat sig. Oxelns blomklasar kommer att slå ut om ett par dagar. Rönnen likaså. Och lagom till mors dag finns doftande liljekonvaljer färdiga att plockas. Idel goda utsikter...

Länk till inlägg om trädgårdssångaren 22 maj 2013:
http://sunebroman.blogspot.se/2013/05/pa-glant-mot-glantan.html

måndag 18 maj 2015

Uppåt för sårbara stararFörsommaren tar sina skutt. Igår såg jag de första tornseglarna över vattnet vid Haganäs. Idag gol göken i sydväst. Under gångna veckor har det vid ett par tillfällen handlat om starar här på bloggen. Den 20 april hade jag bilder på nykomlingar som poserade i vårsolen. De hade börjat bygga bo och hanarna uppvaktade sina tilltänkta honor. I onsdags, den 13 maj, noterade jag att äggen just blivit kläckta och att matningen satt igång.
Idag har mattransporterna intensifierats. Under de eftermiddags- och kvällstimmar som jag stått på huvudet i min vedhög har starföräldrarna dundrat in i holken varannan minut. Vilket betyder 30 turer i timmen. Och portionerna är växande. Det lär gå åt en förskräcklig massa larver, maskar, sniglar och spindlar innan starmamma och starpappa blir lediga och ungarna kan hitta mat på egen hand. Med 30 turer i timmen tio timmar per dag blir det cirka 300 matningstillfällen i varje familj.
Det är smärtsamt att notera att staren hamnat på rödlistan. Den har fått klassningen ”sårbar” i listan. Här hos mig är det dock rejält uppåt för stararna. I år är det nytt rekord i antal häckningar. Inte mindre än elva par har nykläckta ungar just nu. Av dessa elva par bor åtta i holkar och tre i naturhål i trädstammar. Att jag har så många häckande starar här tar jag som ett högt betyg för min ständiga strävan efter ökad biologisk mångfald. Slåtterängarna och de blommande vallarna med efterbete är rika miljöer som uppskattas av starar. Viktigt är också att notera vilken betydelse som fågelholkar har för att hålla beståndet uppe. Det är ont om gamla hålträd och därmed också brist på naturliga bostäder.
Roade mig med lite matematik: Just nu flyger 22 vuxna starar med mat till sina små. Starar lägger 4–7 ägg i kullen. Om jag antar att det blir i medeltal fyra flygfärgdiga ungar per häckning torde 44 ungar lämna holkarna om ett par veckor. Det betyder att jag bidrar med 66 höstflyttande starar härifrån Skog. En fin flock. Inte illa tänker jag.

Mer matematik:
Om varje starpar flyger 300 matningsturer per dag då gör de elva starparen 3300 turer totalt tillsammans varje dag. Under den tid som ungarna matas i holken, cirka 22 dagar, blir det drygt 72000 matflygningar. Det vill till att naturen är produktiv för att detta skall funka. Förhoppningsvis blir det också lite insektslarver kvar för att hålla mångfalden levande även på marknära nivå.

onsdag 13 maj 2015

Försommar


Våren har övergått till försommar. Häggen blommar och det är bara askar och aspar, de mest frostkänsliga av lövträden, som ännu inte låtit sina knoppar brista. Jag står på vedbacken i Skog och staplar ved. Det har regnat mest hela dagen. Kallt regn. Och luften är kylig. Sju–åtta plusgrader. I den stora eken på vedbacken sitter en av gårdens starholkar. Den är bebodd. Och jag märker en viss oro hos bosättarna. Jag funderar på om jag stör. Men stararna verkar acceptera min närvaro. Efter ett par timmar där i min vedhög märker jag ett mönster i deras rörelser. De byts av med korta intervall. Den ena staren kommer flygande och landar på en gren utanför holken. Pratar lite lågmält. Den som är därinne svarar. De båda kommunicerar kort och diskret. Den ena flyger ut. Den andra in. Så håller det på hela seneftermiddagen och kvällen. Jag gör uppehåll i min syssla och iakttar fåglarna. Efter ett tag förstår jag att äggen är kläckta och att distributionen av de första matportionerna just har kommit igång. Det är små, små matbitar med täta intervall. Och säkert är det så att de nykläckta ungarna är känsliga och måste värmas hela tiden. I kvällningen klarnar det upp. I skogsbrynet sjunger lövsångare, svarthätta, rödhake och gärdsmyg. Det är den sången som starungarna har som kvällunderhållning.
Så har då stararnas våryra övergått i sommarbestyr. Det blir ett par, tre bråda veckor nu. Kravet på större och tätare portioner ökar i takt med den snabba tillväxten. Och som vanligt lär det vara tomt och tyst i holkarna ungefär vid skolavslutningstid.
Då är det högsommar... och bara ett par veckor till midsommar... Passa på och njut! Det som pågår just nu är det vi väntat på i åtta månader...