måndag 18 maj 2015

Uppåt för sårbara stararFörsommaren tar sina skutt. Igår såg jag de första tornseglarna över vattnet vid Haganäs. Idag gol göken i sydväst. Under gångna veckor har det vid ett par tillfällen handlat om starar här på bloggen. Den 20 april hade jag bilder på nykomlingar som poserade i vårsolen. De hade börjat bygga bo och hanarna uppvaktade sina tilltänkta honor. I onsdags, den 13 maj, noterade jag att äggen just blivit kläckta och att matningen satt igång.
Idag har mattransporterna intensifierats. Under de eftermiddags- och kvällstimmar som jag stått på huvudet i min vedhög har starföräldrarna dundrat in i holken varannan minut. Vilket betyder 30 turer i timmen. Och portionerna är växande. Det lär gå åt en förskräcklig massa larver, maskar, sniglar och spindlar innan starmamma och starpappa blir lediga och ungarna kan hitta mat på egen hand. Med 30 turer i timmen tio timmar per dag blir det cirka 300 matningstillfällen i varje familj.
Det är smärtsamt att notera att staren hamnat på rödlistan. Den har fått klassningen ”sårbar” i listan. Här hos mig är det dock rejält uppåt för stararna. I år är det nytt rekord i antal häckningar. Inte mindre än elva par har nykläckta ungar just nu. Av dessa elva par bor åtta i holkar och tre i naturhål i trädstammar. Att jag har så många häckande starar här tar jag som ett högt betyg för min ständiga strävan efter ökad biologisk mångfald. Slåtterängarna och de blommande vallarna med efterbete är rika miljöer som uppskattas av starar. Viktigt är också att notera vilken betydelse som fågelholkar har för att hålla beståndet uppe. Det är ont om gamla hålträd och därmed också brist på naturliga bostäder.
Roade mig med lite matematik: Just nu flyger 22 vuxna starar med mat till sina små. Starar lägger 4–7 ägg i kullen. Om jag antar att det blir i medeltal fyra flygfärgdiga ungar per häckning torde 44 ungar lämna holkarna om ett par veckor. Det betyder att jag bidrar med 66 höstflyttande starar härifrån Skog. En fin flock. Inte illa tänker jag.

Mer matematik:
Om varje starpar flyger 300 matningsturer per dag då gör de elva starparen 3300 turer totalt tillsammans varje dag. Under den tid som ungarna matas i holken, cirka 22 dagar, blir det drygt 72000 matflygningar. Det vill till att naturen är produktiv för att detta skall funka. Förhoppningsvis blir det också lite insektslarver kvar för att hålla mångfalden levande även på marknära nivå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar