tisdag 29 oktober 2019

Höststädning 2019Ett av de viktiga höstarbetena här i markerna är att rensa fågelholkar. Jag började lite försiktigt med att städa 20 stycken igår. Idag har jag kånkat runt med stegen och besökt ytterligare 57. Återstår nu bara fem som jag inte kollat. Förra året blev städningen inte fullföljd. Därför var det extra stort behov av att verkligen se till samtliga holkar. Jag var också extra frikostig med att byta ut alla som på ett eller annat vis blivit märkta av tidens tand. Röta, demolerade av hackspett eller söndergnagda av ekorre. 15 nya blev det av de totalt 82.
Efter att ha tittat i nästan alla holkarna konstaterar jag att båda gångna somrar varit ganska usla ur häckningssynpunkt. Halvfärdiga bon. Oruvade ägg. Döda ungar. En del bon, framförallt hos stararna, är väldigt dåligt byggda. Nästan ingen bobale alls. Om jag tänker tillbaka några år vill jag dra mig till minnes att det åtminstone fanns 4–5 centimeter tjocka balar i starholkarna. Idag när jag rensade bestod de flesta bara av lite bûs... 1–2 cm tjocka... knappt bottenskyla. Undrar vad det beror på?