onsdag 27 juni 2018

Anders klarar skivan

Det har länge varit eftersatt underhåll på mina vindskivor. Enklast förklaras det med viss höghöjdsrädsla. När jag senast målade om fasaden, fönster och stenfot nådde jag inte ända upp till vindskivorna. Tanken var då, och det var 2006, att byta ut hela rasket. Både brädor och plåt. Nu är det på väg att hända. Äntligen! Snickar-Anders har hjälpt mig och idag har vi satt upp nya skivor och plåtar på sydöstra gavlen. Målade i ljust grått och med silverplåtar. Riktigt fint känns det! Hela vindskyddet ler...

fredag 22 juni 2018

Midsommarafton
De stora klockorna blommar. Blå. Och en Vit.
Den första bastardsvärmaren har genomgått sin fullständiga förvandling. Och ännu en är på väg...
Kan man mera begära en afton mitt i sommaren?


NJUT AV ATT FINNAS TILL!
 

tisdag 19 juni 2018

Gräsgranskning

Idag har Therese och Calle från Melica*) varit här i Skog för att inventera växter på uppdrag av Länsstyrelsen.  Uppgiften är att göra ”Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden”.
Inventeringen är tänkt att göras vart tolfte år och syftar till att kontrollera och följa gräsmarkernas ”hälsotillstånd”. Man tittar på artsammansättning och kan på så sätt avgöra om en gräsmark håller sin status eller hotas av igenväxning eller annan förändring av karaktären.
En naturtyp som slåtterängen har en mängd signalarter. Arter som indikerar att marken under lång, lång tid använts som just slåtteräng. Bevarandet av slåtterängar med dess biologiska mångfald står högt på listan över skyddsvärd natur. Inventeringen skall alltså berätta om marken behåller sina höga värden över tid.
För stunden är jag inte orolig för att värdet har sjunkit. Snarare vet jag att igenväxning och trivialisering hejdats och att ängens karaktärsväxter åter intar sina positioner.
Hoppas att inventeringen berättar just det...

Bilden: Calle – just i färd med att examinera en sammetsdaggkåpa (Alchemilla glaucescens).

*) Melica är ett konsultföretag med natur, miljö och hållbarhet som plattform för sin verksamhet. Hemsida: melica.se.

söndag 17 juni 2018

Regn i ängen

I dag har det varit ”De vilda blommornas dag”. Och jag har haft besök av ett litet tappert gäng ur Borås naturskyddsförening som trotsade vädrets makter. De vilda blommornas dag är instiftat av Svenska Botaniska föreningen. Enligt föreningen är just denna dag Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Syftet är att bjuda in människor till vandringar i blommornas värld, för att får uppleva, njuta av och bekanta sig med vilda växter i vår närhet.
Det kändes lite som om den tidiga sommaren snuvade deltagarna på en del av det förväntade. Många av ängsblommorna här i Skog har blommat över. Torkan har gjort att en del inte ens orkat att blomma. Slåttergubbarna till exempel orkar inte riktigt slå ut. Knopparna brister men blommorna bli liksom bara halva. Men trots allt... vi hittade ändå ett 30-tal arter som fortfarande hade blommor kvar.
Dagen till ära blev detta den mest nederbördsrika under hela försommaren. Drygt 20 millimeter regn föll under dagen. Efterlängtade droppar efter lång tids vattenbrist.

onsdag 13 juni 2018

En utmärkt dag!

Text, text, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text, ext, text, text, text, text...
Relaterade länkar: 
Borås Tidning
http://www.bt.se/ulricehamn/han-prisas-for-bevarande-av-slatterangar/

Ulricehamns Tidning
http://www.ut.se/ulricehamn/prisas-for-skotsel-av-slatterang/

Länsstyrelsens hemsida
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-lansstyrelsen-i-vastra-gotaland/nyheter-och-press/nyheter---vastra-gotaland/2018-06-11-sune-broman-utsedd-till-arets-slatterangsskotare.html

söndag 10 juni 2018

Stararnas år – 12 par häckande!

För en vecka sedan skrev jag ett inlägg här på bloggen som handlade om starar. Jag berättade att jag hade tangerat rekordet med elva häckande par här i mina marker. Det har blivit ett väldigt speciellt år för stararna. Häckningssäsongen har varit utdragen under ovanligt lång tid. De flesta paren är klara med sitt beting. Ungarna har flugit ut och klarar sig nu själva. Men det är flera på gång. När jag gick min morgonrunda i ängarna hördes det hungriga ungar från holken i jättealmen i källarbacken och likaså från holken i höga eken mitt i Sorgedalen.
Men så dagens överraskning… Plötsligt upptäckte jag att en stare med mat i näbben ”dunkade” in i en holk som jag tidigare noterat som obebodd! I stora asken söder om brunnen. När jag försiktigt närmade mig hörde jag svaga pip från nykläckta ungar där inifrån. Alltså kan jag lägga ytterligare en häckning till mina elva och uppdatera årets antal till tolv!
Det är det nya rekordet! Tolv (12) häckande par här i Skog! Och som jag tidigare också nämnt – ytterligare två par hos mina grannar med var sin starholk i respektive trädgård. Fjorton par 2018!
Jag kan inte annat än att tolka detta som ett högre bevis för att mångfaldsprojektet får godkänt. I alla fall av stararna…


Relaterad länk:
http://sunebroman.blogspot.com/2018/06/stararnas-ar.html

lördag 2 juni 2018

Stararnas år

Solen och värmen är i det närmaste obarmhärtig. Idag vid 17-tiden har temperaturen toppat med 29 grader i skuggan. För en månad sedan kändes det som om det inte skulle bli någon värme alls. Allt tvekade. Stararna anlände pö om pö. Inte som tidigare år nästan samtidigt. Och det tog lång tid innan de kom till häckning. Troligen var det ont om föda i det kalla vädret. Till en början var det tre-fyra par som satte ingång sin häckning. Allt efter som värmen tog över fullständigt fylldes det på i hål och holkar. Fler starar anlände. Och till sist blev det ett rekordår för stararna. Inom mina egna gränser har jag haft elva (11) par häckande! Två av mina nära grannar har en häckning var. Det betyder alltså tretton (13) par stare inom arean av ett par hektar. Det verkar vara gott om mat. De senaste dagarna har ungarna växt till sig ordentligt. Flera av ungarna har redan lämnat boet. Man hör deras skränanden överallt i träd och buskar.
Någon dag till har nog ungarna på lillstuguväggens holk kvar innan vingarna bär. Men jag undrar just hur de står ut med värmen eftermiddagstimmarna då solen gassar rakt in mot väggen (bilden).
Av de tretton paren är det elva (11) som bor i holkar och två (2) i naturhål. Så står det till i fågelvärlden. Det är stor brist på naturliga möjligheter för hålbyggare att finna bostäder. Fågelholkar fyller en livsviktig funktion.


 En gång tidigare har jag tangerat antalet elva häckande par här i mina marker. Det var 2015. Innan och däremellan har det varit stor variation.

Relaterad länk:
http://sunebroman.blogspot.com/2015/05/uppat-for-sarbara-starar.html