måndag 3 december 2018

Komplettering och justeringStenvandring #6
Arbetet med restaureringen av stenfoten på gamla huset i Skog har gått in på sjätte dagen. Idag har Mikael och Anders börjat sätt tillbaka de översta stenarna. De som syllen skall vila på.

Hittills har det varit ett mödosamt pusslande med alla tunga stenar från bottnen och uppåt. Både Mikael och Anders har haft på känn att de sista stenarna skulle bli de allra svåraste att få på plats. Den bedömningen har slagit fullt ut. Det har blivit flera justeringar på varje sten. Men på något magiskt sätt smiter den ena stenen efter den andra in under syllen. Med bara någon millimeters marginal!
Under arbetets gång har det också funnits behov av att komplettera med flera stenar. I helgen gick jag på stenjakt. Och idag har jag baxat ut ett av mina fynd uppifrån skogen. Den skall bli en del av trappan ner i källaren.