tisdag 24 juli 2018

Markstörning

Jag har tidigare berättat om ökat inslag av mossa i delar av slåtterängarna. Mossan gynnas av försurning, ökat kvävenedfall och förlängd vegetationsperiod på grund av klimatförändringar. Jag har under en tid skapat ytor där jag testat att bekämpat mossa med ”mossbränning och vintertrim”. Det mest negativa med mossans utbredning är att den på flera ställen blir helt marktäckande. Det blir glest med örter. Och de frön som örterna lämnar har svårt att komma ner till jorden för att gro.
Allmänt känt är att spontana markstörningar ger nya ytor för frögroning. Brandfläckar efter lövbränning är ett exempel på sådan yta. Tramp av betesdjurens klövar är en annan. Där friläggs jorden och frö kan gro. Växter som har vegetativ förökning får också blottor att nyttja för spridning och tillväxt.

Nyligen var jag och hälsade på hos Lasse i Björkäng. Han var i färd med att röja upp i lador och uthus. När jag fick se slättharven som var upphängd på väggen i magasinet fick jag en idé. Den skulle jag kunna använda för att skapa artificiell markstörning. I samma ögonblick som jag visade intresse för harven blev den min. Lasse var nöjd över att bli av med den. En sak mindre att härbärgera för honom. En sak mer för mig.
Nu har jag testat att dra slättharven över Björkebackaåkern. (Björkebackaåkern är en ängsvall som mer och mer övergått till slåtterängskaraktär.) Testet fungerade bra. Ungefär som förväntat. Harven studsade och hoppade ganska mycket när jag drog den. Men det skapade också precis den markstörning som jag önskade. Med många små blottor av barjord i släpans spår. Och dessutom lossnade en massa mossa vid harvningen. Mycket att kratta och köra bort. Men det kommer att vara hanterbart.
Detta var ett test på funktionen. Tänker mig att köra lite hårdare i vår i samband med lövröjning strax innan växtperioden startar. Då kan jag kombinera löv- och mossröjning.

Summering: En enkel metod med kombination av mossrivning och skapande av tätt fläckvisa jordblottor i samma drag.

Relaterade länkar: 
http://sunebroman.blogspot.com/2018/02/mossbranning-och-vintertrim.html
http://sunebroman.blogspot.se/2015/03/eld-och-solanum.html
http://sunebroman.blogspot.se/2016/11/operation-kattfot.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/02/trimmerexcess.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/03/lovkompost.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/03/trimmer-och-tranor.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/04/ekebacken-rojd.html
http://sunebroman.blogspot.se/2017/09/hacken-full.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar