tisdag 28 maj 2024

Från 45 till 265!
 

Sedan 2015 har jag ägnat en del möda och omsorg i försök att rädda de små rester av kattfot som dröjt sig kvar sedan århundraden i en del av ängsbackarna.
2016 gjorde jag en inventering av antalet plantor och fann då sextio stycken. De flesta av dessa var väldigt ynkliga och bestod av bara några få blad.

Sommaren 2018 blev en torr ”föreställning”. De flesta av de gamla kattfotsplantorna dog som en följd av torkan. De hade länge fört en tynade tillvaro i alltför utmagrad och skuggig miljö.

Efter ökensommaren 2018 återstår nu de något mera frodiga och välmående exemplaren. De som har sina rötter på bättre mark och med mera ljus.
Här har dock länge funnits en begränsande faktor. Hos kattfoten är det så ställt att han- och honblommor sitter på skilda plantor. I mitt bestånd är, med något tillfälligt undantag, alla plantor honor.

Ett försök gjordes hösten 2017 att inplantera hanar. Och samma år som torkan tog många plantor blommade en inplanterad hane. Dessutom fann jag det året till min glädje en hane från det ursprungliga beståndet. Något år senare konstaterades inga blommande hanar.

Sommaren 2023 hade jag nytt rekord i antalet blommande stänglar. Från att bara ha varit ett tiotal kunde jag plötsligt räkna till fyrtiofem (45)! Nytt rekord!

Hösten 2023 fick jag via företaget Pratensis tolv pluggplantor av kattfot som levererades som hannar. Dessa planterades den 22 augusti. Jag vattnade flitigt under hösten och fick alla utom en att överleva tills nu i år. Nu denna vår blommar tre av de inplanterade hanarna med totalt sex blommor.

I skrivandets stund har dessutom nya rekordsiffror blommat upp; 265 blommande stänglar!!! Alltså mer än femdubbelt förra årets rekord! Samtliga honplantor som jag i det längsta trott gått in i den eviga vilan har nu vaknat! Kan det vara så att honorna plötsligt andas nytt liv när nya vitala hanar ”tassat in”?


Relaterade länkar:
https://sunebroman.blogspot.com/2016/11/operation-kattfot.html
https://sunebroman.blogspot.com/2018/05/hon-och-han.html
https://sunebroman.blogspot.com/2023/08/hannarna-tassar-in.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar