lördag 26 maj 2018

Hon och Han


Jag har tidigare skrivit om kattfotsprojketet här på bloggen. Om det finns att läsa i relaterade länkar nedan. Ett av stegen i föryngringen av beståndet har varit att skapa mera ljus åt gamla befintliga plantor. Detta för att försöka få igång blomningen på flera ställen. Alla de plantor som blommat har hittills bara varit honplantor. Under hösten 2017 fick jag sex små hanplantor av vännen Ingvar. Jag satte dem på spridda ställen i den ljusaste delen av backen. Efter vintern befanns alla utom en ha klarat sig. Dessutom till glädje har den ena plantan redan skjutit upp en blomma. Och det är en hane.
Idag när jag granskade marken noggrannare fann jag att en av de ursprungliga plantorna (nedre bilden) också skickat upp en stängel... och i toppen på den en blommande hane. Det är fantastiskt att jag nu äntligen kan hysa förhoppningar om fertilt frö för första gången på flera årtionden!
 
Relaterade länkar:
http://sunebroman.blogspot.se/2016/11/operation-kattfot.html

http://sunebroman.blogspot.se/2018/02/mossbranning-och-vintertrim.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar