lördag 12 maj 2018

Ursprung och ursprunglighet


Idag har jag haft besök av anförvanter till släkten Lindskog i Skog. Lindskogssläkten har anor från mitten av 1600-talet då Anders Hansson (1660–1729) och Johanna Marcus (1672–1758) bodde på Skog Övre. Ett av deras barn Hans Hansson föddes 1702. Efter gårdens rikedom på lind tog han senare släktnamnet Lindskog. Namnet bars av honom från 1722 och av systern Christina från 1726.
Hans (Hansson) Lindskog (1702–1754) var frälse inspektor och befallningsman på Torpa, Fästered och Hofsnäs. Han bodde med sin familj på kronohemmanet Skog i Tvärred, som han skatteköpte 1737. Hans hustru Chatarina Baark (1706–1786) kom från Stockholm. Som ogift tjänstgjorde hon som kammarjungfru hos en grevinna Stenbock på Torpa. Hans Lindskog var min morfars farmors farfars far!
Ja, ungefär så här börjar historien med släkten Lindskog. Många olika grenar har det blivit från stamträdet. Och allt sedan dess har det bott ättlingar till Anders Hansson på två av de nuvarande gårdarna i Skog.
Mina gäster idag hade kommit till Skog för att känna in sina rötter och sitt ursprung. Min gård Skog är en del av den ursprungliga stamfastigheten. Delning gjordes 1908 då min morfar Ludvig och hans bror Karl blev ägare till var sin del av fädernegården – Skog Övregården.
Idag har jag visat runt på min ärvda del – i mina egna marker. Vi sökte efter ursprungligheten från 1700-tal och tidigt 1800-tal. Markerna är, enligt min bedömning, tämligen lika med hur de såg ut i svunnen tid. I synnerhet som jag ägnat 17 år åt att restaurera slåtterängarna och skapat ersättare för gamla utgångna hamlingträd. De jordfasta stenarna i åkrarna finns kvar. De gamla hamlade askarna och lindarna har minst 300 år på nacken. Gamla vägar går fortfarande att skönja även om de inte längre används. Likaså gränserna mellan in- och utmark. Mellan slåtterängar och åkrar. Potatisgropar och andra lämningar är helt intakta. Bäcken som finns med på kartan från 1699 rinner fortfarande ner i Sorgedalen. Och dess porlande låter sannolikt på samma sätt idag som år 1660.
I samband med rundvandringen gjorde vi också det självklara besöket på Övregården. Boningshuset i sin nuvarande form är uppfört någon gång före 1850 (uppförd omkring 1848, enl Sveriges bebyggelse utgiven av Bokförlaget Hermes 1950). Alltså är det inte ursprungsbyggnaden från mitten av 1600-talet. Men enligt sägen ingår delar av timmerstommen från äldre byggnader i den nuvarande. Så här gäller det att lyssna inåt...

En av besökarna, Ewa, hade med sig en karta. En karta som hennes far, Bert Lindskog, fått som gåva vid ett besök i Skog år 1939. Ett kopieoriginal av ”Geometrisk charta öfwer Kronor-Skattehemmanet Skog, uti Elfsborgs lähn, Kinds Härad och Twereds Socken, såsom den finnes avfattad år 1699 af P. Brodthagen och kopierad år 1760 af Jonas Lindskog”.
Kopierad betyder ju i sammanhanget att den inte är lagd i en kopieringsmaskin och mångfaldigats. Nej, såklart! Den är tecknad och målad precis som originalet och med originalet som förlaga.

Kuriosa: Som lite kuriosa kan nämnas att min morfars farmor Anna Christina (Hansdotter) Lindskog hade en syster vid namn Chatarina Helena (Hansdotter) Lindskog (1745-1814). Helena gifte sig med Henrik Malmsten som också en period bodde på Övre Skog (från 1773 och fram till sin död 1799). En sonsons sonson till Henrik och Helena Malmsten var möbelarkitekten Carl Malmsten… men det är som man säger en helt annan historia.


Relaterade länkar:
http://sunebroman.blogspot.se/2013/03/lind-gar-fore-ek.html
http://sunebroman.blogspot.se/2016/02/kulltur-i-moll-och-dur.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar