tisdag 16 april 2024

Flugsnapparen kom idag

Idag har jag ägnat tid åt att räfsa på Björkåkers öja. Men framförallt blev det en hel del ”plockepinn”. Efter några blåsiga dagar hade det fallit hundratals dödgrenar på de redan räfsade ängsytorna. Det blev till att manuellt plock och samla. Alltsammans brände jag ihop med lövet från öjan. Det blev en liten värmande eld i slutet av dagen.
Efter förrättat värv tog jag mig en drickapaus uppe vid stugväggen. Skönt med lite vila. Rätt som jag satt där upptäckte jag en bekant liten fågel. Han satt där på stängselstolpen... flugsnapparen. Gjorde små utfall och fångade någon insekt. Tillbaka igen till utgångspunkten. Hans karaktäristska knäppande läte hördes mellan flygturerna.
Detta var den tidigaste observationen av flugsnappare någonsin för min del. När jag berättar för vännen Jan som har koll på kalendern för fåglars ankomst får jag klart för mig att detta är extremt tidigt.
Fram till och med 2023 var den 17 april ”fenologirekord*)” för flugsnappare. Idag är det alltså den 16:e. Jan berättar också att just i år är det många tropikflyttare som är ”märkligt tidiga”. Den första svartvite sågs den 13, nummer två igår och min var alltså den tredje observationen i kommunen.
Även lövsångare har varit tidiga. Den första kom den 9 april. Alltså för en vecka sedan.
Med tanke på hur prognosen rent temperaturmässigt ser ut den närmaste tiden kan jag undra hur det skall gå för insektsätare som redan kommit. Det blir nog knapert med maten.
Jag fick en impuls att gå efter kameran för att försöka att få en bild av den första snapparen. Men han behagade inte visa sig igen.
Däremot fick jag en riktigt fin konsertstund med gårdens alla starar som sjöng på kapp i kvällssolen. En märklig blandning av härmljud, visslanden, raspanden och knäppanden. Jag fick också se en av stararna komma med bomaterial till en av holkarna på ladugårdsgavel. När han levererat grästussen hoppade han upp på nocken och rev av ett magnifikt solo med vingarna flaxande som i extas.
Kvällens solisterkör var månghövdad. Förutom flera starar runt om gården hördes också taltrast och dubbeltrast. Rödhake och bofink. Nötväcka och steglits. Ringduva och morkulla. På gräsmattan trippade gårdens ärlepar. De har slagit in i sin gamla lya under en vindskiveplåt på boningshuset.
Välkomna alla till en ny sommar i Skog!


*) Fenologi (från grekiskans phainesthai, komma i dagen, bli synlig), botanisk och zoologisk term för läran om de periodiska företeelsernas uppträdande inom växt- och djurriket, dvs. hur naturen förändras över årstiderna. Fenologi handlar om årligt återkommande faser i naturen, såsom lövsprickning, blomning, fruktsättning, höstlövsfärger, lövfällning, djurs vintervila och reproduktion, flyttfåglarnas ankomst och avfärd etc. (Källa Wikipedia).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar