tisdag 21 oktober 2014

Poppeltofsskivling


Igår skrev jag om svampar och deras angrepp på olika trädslag. Samtidigt som jag publicerade mitt inlägg skickade jag ett par bilder till mykologen och vännen Hans-Göran. Sent under kvällen, när jag törnat in i min slaf, hade HåGe skickat svar på mitt mejl. Så här skriver han: Lite gamla ex men bör vara poppeltofsskivlingen, Hemipholiota populnea. Skivornas färg visar brunt sporpulver, vitsproiga alternativ utesluts härmed. Denna art växer nästan uteslutande på asp (alltså Populus). Söderöver i Europa uppfattar jag att den växer även på andra träd (och med klimatförändringen logiskt att detta sprider sig norröver.) Arten är i gränszonen parasit/saprofyt: vanlig växtplats är sågytor på markliggande stockar, men även på levande stammar. Arten är rödlistad i kategori NT*). Så långt Hans-Göran.
När jag söker efter poppeltofsskivling på nätet får jag några träffar. I topp ligger ett artfaktablad från 2001 publicerat av Artdatabanken. Där beskrivs svampen som stor, med upp till 20 cm bred, ljust smutsgul och grovfjällig hatt. Hatten är köttig, torr först klocklik sedan välvt till utbredd. Foten är 5–10 cm hög, vid basen något vidgad, upptill slät och vitaktig, nedtill trådig till vitullfjällig och brunaktig. Skivorna är urnupna.
Beskrivningen stämmer gott. De svampar som jag funnit på den östra sidan av linden har drygt 20 cm vida hattar. På trädets motsatta sida fann jag en liten grupp med något mindre svampar. En av dessa har jag plockat och det är den som visar undersidan på nedersta bilden.
På artdatabladet läser jag vidare om utbredning och status och finner då att arten är känd från cirka 3o lokaler. Överallt är den sällsynt. I övriga Norden är den vanligast i Danmark där den heter Poppel-skælhat. Det finns några fynd av Ospeskjellsopp i Norge och ett endaste fynd av Poppelihelokka i Finland. (Uppgifter fram till 2001).
Jag hittar också en uppgift på internetsajten ”svampguiden.com” där en uppgiftslämnare berättar att han funnit poppeltofsskivlingen högt upp på en lind efter avsågad gren. En observation som är helt lik den som jag här beskrivit.
Återigen måste jag glädjas åt att ha funnit ytterligare en art att lägga till mångfaldslistan. Biodiversiteten har utökats... återstår att se om det är en tillfällig gäst eller en stamgäst...

PS. I sitt mejl berättar HåGe också att han gjort en bestämning av den fingersvamp som vi fann här i ängarna i torsdags i förra veckan:
– Bör vara hagfingersvamp (Clavulinopsis helveola). Den växer inte överallt, skriver han.
– Tack för den, svarar jag...

*) Kategori på Rödlistan: NT/Near Threatened = Nära hotad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar