lördag 18 oktober 2014

Höghöjdshamling


Lite småruggigt idag. Regn i luften. Grått. På avstånd hördes skottet av en studsare. Förutom att den knallen fällde en älg fick den också symbolisera startskottet för höstens buskröj och hamling här i ängarna. Extra pangstart blev det också av jag fick välbehövlig assistans av vännen Ingvar. Ibland är det svårt att komma igång med projket. Då behövs det en inspiratör eller pådrivare. Idag var det en inspiratör.
Tillsammans tog vi oss an hamlingen av den gamla asken i det sydligaste hörnet av ängen. Asken är ett jätteträd som hamlats i århundraden. Minst 400 år gissar jag. Nu var det gamlingens tur att kvistas ner. Det är några år sedan det gjordes. Och faktum är att den har klarat sig nästan helt från angrepp av askskottsjukan. Bara några angrepp som den av allt att döma lyckats läka ihop. Under dagen fällde vi också några yviga hasselbuskar och började bygga den rishög som jag tänkt skall bli nästa års påskeld.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar