måndag 2 januari 2017

Topless och himmelsk rodnad


Idag blev en helt underbar vinterdag. Blå himmel, vindstilla, sol och ett par minusgrader. Och nya, fodrade, arbetshandskar. Jag har fortsatt på mitt röjningsprojekt i Intagskullen. Det börjar ta form. Och det är kul. Känner mig ivrig och vill hålla på med detta så mycket som går. Idag har jag topphuggit två ekar. Det är gott om 60-åringar uppe i kullen. Eftersom de vuxit ganska tätt är de grenfria upp till fem–sex meter. Tidigare har jag visat hur jag nyttjat delar av stammarna för att göra stolpar. Och det finns fler som kommer att möta samma öde. De två som jag topphuggit idag hade utvecklats på ett annat sätt. Topparna hade många döda grenar. Träden hade kompenserat genom att skjuta rikligt med gren nära marken. På stammens första tre metrar. På sikt kommer de här träden att bli friställda. Tänker att de kommer att utvecklas på ett spännande sätt när de får mera ljus omkring sig. Jag brukar försöka tänka mig för både en och två gånger innan jag går in och röjer för hårt. Vi första påseende kan det verka som allt är värdelöst och bör rensas bort. Det är också lätt att falla för bekvämlighet. Det är en del pyssel med att topphugga så här pass stora träd. Jag behöver resa stege. Koppla wire till winschen på fyrhjulingen för att fälla. Samtidigt är det lite tekniskt på ett positivt sätt. Och att lyckas är ju belöning! Att jag nu har sparat de här två känns bra. Det är viktigt för ålderssuccessionen att det inte bara är riktigt gamla och stora träd kvar. Medelålders kommer på sikt att kunna bli ersättare när äldre träd dör eller skadas av stormar. Nere bland allt sly finns också alltid ett och annat intressant värt att spara. Det kan vara vildapel, fågelbär, olovon, oxel och små nyetablerade enbuskar.
Efter en dag i solen känns det nästan som om det blivit lite solbränna. Det hettar i alla fall i skinnet... När skymningen föll belönades jag med ett vackert sceneri… Från min plats där uppe på toppen av kullen kunde jag se Mångubbens smala nyskära tillsammans med Venus – aftonstjärnan – allt ovan horisontens rodnad…

Nya på listan idag:
Talltita · Nötkråka · Spillkråka

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar