lördag 23 februari 2013

Askskottsjuka och träddöd


Askskottsjukan går hårt fram här i Skog. Nästan alla askar är angripna. Mer eller mindre. Och några är på väg att kapitulera helt för svampangreppet. Svampen heter (Chalara fraxinea) och sprids med sporer via luften.
Askskottsjukan är en ganska ny sjukdom här hos oss. 2002 gjordes de första upptäckterna i länet. Och sedan dess har mer än hälften av askarna i vårt område betydande skador. Ja till och med uppåt 80 procent av skyddsvärda askar är angripna.
Svampen kommer via luften. Från Polen, Tyskland med flera länder i Mellaneuropa. Ingen vet varför den plöstligt fått så stor spridning. Teorier finns om att det kan vara klimatologiska orsaker.
Svampangreppet börjar på bladskaften och sprider sig till späda skott. Innerbarken dör och det syns på skotten som då blir rödaktiga eller bruna. Fjolårsskottens knoppar slår därför inte ut på våren. Kronan minskar successivt. Sjukdomen sprider sig sedan från skotten och de mindre grenarna för att senare angripa även grövre grenar och till sist till och med hela stammen.
Det finns dock hopp om att genetiska skillnader och att vissa individer och bestånd skall vara motståndskraftiga mot angrepp och kunna ge upphov till nya askar i framtiden. Jag har faktiskt några här hos mig som hittills klarat sig hyfsat bra. Det finns ju en mängd arter av lavar, symbioslevande svampar, insekter mm som har asken som värdträd. När askar, i stor skala, försvinner minskar deras livsmiljöer och den biologiska mångfalden påverkas negativt.
Rekommendationer från Länsstyrelsen säger att man skall spara alla askar även de döda eller döende. Det gör inte jag! De askar som står i slåtterängen och är döda tar jag konsekvent bort. Det rasar allt för mycket torrgren under lång tid om döda träd står kvar i ängen. Torrgren blir ett problem när man skall köra slåtterbalk eller slå med lie. Ängen skall var fri från kvistar, grenar och löv när skördetiden kommer. Bättre att föryngra och ersätta med annat. Lind till exempel, som är lite av karaktärsträd här i Skog.
Idag har jag fällt en av de angripna askarna. Det är den som syns här ovan på bilderna. På den understa bilden framgår tydligt hur kronan ser ut. Mängder av nödskott som är angripna och en massa torrgren. (Om du klickar på bilden blir den lite större och då går det också att se hur bruna och äckliga de angripna askskotten är). När man fäller ett sådant här dött träd hörs ett rasselsmatterkrasande ljud och de torra grenarna sprätter omkring åt alla håll. Det blir liksom bara bûs av alltihop! Fruktansvärt trist! Bara rôten skit...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar