måndag 24 augusti 2015

Nyanlända estradörer


Så kom de då äntligen, slåtterängens estradörer. Jag kallar dem för estradörer eftersom det känns som om de uppträder på en scen. Till allmänt beskådande för vägfarande här genom byn. Den torra sensommaren har gjort att det varit dåligt med återväxten Det har inte hänt mycket under veckorna efter slåttern. Men eftersom de anlitade kossorna är sinkor lär det ändå vara okej. Sinkor är kor som är tagna ur mjölkproduktion under slutfasen av sin dräktighet. För att få korna i sin – att sluta mjölka – får de äta mager kost. Vanligen halm. Ganska snabbt upphör mjölken att strömma till i juvren. Den sinar. Det är därför en fördel att djuren får jobba lite extra för att hitta mat. Blir det för mycket näringsrikt gräs riskerar mjölken åter att rinna till. Det är ju meningen att det skall vara en vila för kon och näringen skall komma den växande kalven till del.
I min ägo har jag almanackor från gårdens alla år. Ja, till och med ända sedan 1901. I kalendern från 1911 finns noterat en ko med namnet Krona. 19 februari: Krona – och så ett blyertskryss. Och min gissning är att krysset betyder att Krona är betäckt det aktuella datumet. Krona är troligen min morfar och mormors första ko på gården Skog. De flyttade ju dit 1909. I korta noteringar genom åren har gjorts viktiga anteckningar om betäckning och kalvning. Det är väl ungefär det som är skrivet. Och så när de sålt kalv. Och köpt gris. Under åren som följde efter 1911 fanns kor med namn som Sjerna, Lillsjerna, Storsjerna, Spätta, Mona, Maija, Kattrina, Vita, Murka och Britta.
Åren har gått. I almanackan från 1956 står noterat den 5 december: SÅLT Spätta och Mona!
Från 1911 till 1956 fanns det alltså kor på gården. Fyrtiofem år.
Min mormor dog 1948. Min morfar i mars 1954 – samma år som jag föddes. I december 1956 sålde de kvarlevande syskonen de två korna. De sista på gården i Skog. Och därefter dröjde det drygt 50 år innan det åter kom kossor i markerna. 2007 var första gången som jag lånade in två kor för att ordna efterbete. Det är alltså nionde året nu som slåtterängarna efterbetas sedan dess. I år – 2015 – heter kossorna Kajsa och Silva. Det är Silva som har den ljusa mulen och vita strumpor.

3 kommentarer: