måndag 28 januari 2013

Mer ljus i ängen

Idag har trädbeståndet i stora slåtterängen reducerats ytterligare med två stammar. En jätteask som askskottsjukan tagit död på och en tvåstammig lönn som som blivit alltmer som ett stort parasoll. Enligt ”rådgivning” skall alla askar som angripits av askskottsjuka stå kvar. Dock hade det gått så långt med denna att det inte fanns något hopp om att den skulle repa sig. För att slippa en massa torrgrenar i slåtterängen under flera år framöver valde jag att fälla den. Det blev två fina sågstockar. Kanske kan bli till parkett någonstans. Får se, får se...
Lönnen hade vuxit väldigt snabbt sedan 1970-talet och dess krona har tätat till rejält och skuggat sluttningen. I synnerhet sommarens långa eftermiddagsljus har hindrats av lönnen i de övre delarna av ängen. Nu hoppas jag att floran skall utvecklas positivt här och att det skall bli än mera blommande örter. Det är liksom det som är på-ängen! Skall bli spännande att följa de närmaste åren framöver...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar