måndag 27 maj 2013

Kursgården SkogÅterigen har Skog fungerat som kursgård. Denna gång vid årets slåtterängskurs under rubriken ”Kattfot och blå viol”. Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som bjudit in till kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet. Ledare för kursen var Ingvar Claesson och Marina Bengtsson.
Fem timmar med teori, fältvandring och praktik blev sammantaget till en mycket informativ kurskväll med mängder av kunskap om ängens historia och funktion, biologi och karaktärsarter, skötselmetoder och redskap.
På de två översta bilderna är kursdeltagarna på fältvandring. På den nedre bilden visar och berättar Ingvar, i en smått andlig posé, hur en välslipad lieegg skall se ut... och tecknet han visar med händerna är ”konkav”...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar