söndag 31 januari 2016

Visit i Stenrike


Snö under natten. Och några strålar sol under dagen. Rått i luften och kall vind. På det hela taget ett bra vandringsväder. Det blev en niokilometerstur i terrängen kring Stenrike idag. I Bogeskogens utkant i gränstrakterna mellan Tvärred och Dannike ligger ruinen av detta forna torpställe. Ställen i samma område har namn som Stenbacka och Röshult. Så passande. Sten och rös. Stenrike ligger på hårt stenbunden mark. Enligt Tvärredsboken levde här Carolina Johansdotter (f 1844, d 1912) och hennes make Andreas Petter Johansson (f 1842). De hade tre flickor och en pojke. Barnen var födda åren 1867–1877.
Delar av skogen i närheten av torpet är avverkad. Och nyplantering är gjord för några år sedan. När man idag ser ut över landskapet är det svårt att ta in att människor bott här. Brukat jord, haft kreatur, fött upp fyra barn och överlevt. Var finns den lilla torva som varit odlingsbar? Småkuperat, magert och stenbundet. Granskogen har vuxit men vad annat? Stubbarna är, till synes, fastkilade mellan klippor och block. Skylten som Bertil Gardell och  Evert Johansson i hembygdsföreningen tillverkade och satte upp någon gång i mitten av 1970-talet finns kvar. Den sitter mitt i resterna av torpets murstock och har fått vacker patina. Naturen tar det tillbaka som lämnas åt den...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar