tisdag 14 augusti 2012

Kajsa & Bella

Kajsa och Bella i naturvårdens tjänst. Från och med idag skall dessa båda fyrbenta klövdjur beta i ängarna här i Skog. Minst sex veckor får de vara här och bättra på förutsättningarna för ökad biologisk mångfald. Utan dessa aktörer vore trivialisering av floran, igenväxning och förmörkning av landskapet snart ett faktum.
Köp svenska mejeriprodukter... och gärna KRAV-märkt... Det mår både du, naturen och landskapet bäst av!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar