tisdag 28 november 2023

Röjning i ravinenEfter att ha avverkat ett antal hasselbuskar i Sorgedalen har jag nu sökt mig uppåt i bäckravinen.
Här är ett område som länge varit eftersatt. Eller kanske snarare medvetet lämnat till fri utveckling. Det som tidigare var en ridå med skyddande buskar har med tiden vuxit upp till skrymmande ”halvträd”.
Tanken med att rensa upp rejält här är att släppa in mera ljus på sluttningen som vetter mot väster. Eftermiddagssolen ska få ökat tillträde till den ängsbacken.
Den backen lämnades också oslagen vid årets slåtter. Meningen är att den skall få en rejäl duvning till våren då allt gammal gräs och bôs skall brännas
. Ska bli intressant att se om det går att väcka liv i en delvis trivialiserad ängsbit.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar