onsdag 30 september 2020

Hemgång

Efter fem och en halv vecka var så efterbetesperioden här i Skog över. Idag reste Rosita, Kajsa och Bella hem till sitt för att föda sina kalvar. Detta var fjortonde året som jag haft nöjet att ha klövdjur i äng och på vall för att ta vara på återväxten efter slåttern.

Det finns ett par tillfällen under ängsskötselåret då markerna lever upp lite extra. Det är vid slåttern då många människor arbetar med lie och räfsa i slåtterängen. Och det är den period med betesdjur som nu är avslutad. Det känns alltid en viss sorg när kossorna lämnar gården.

Men så fint det har blivit... det öppna lanskapet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar