onsdag 3 juli 2019

Ängsvallen – fem år senare


För fem år sedan startade Länsstyrelsen Västra Götaland ett projekt kallat ”Ängsvallsprojektet”. Syftet var att undersöka hur det skulle kunna gå till att omvandla ogödslade långliggande vallar till öppna ytor av slåtterängskaraktär. Med succesivt ökande inslag av den genuina ängens flora. I juni 2014 påbörjades projektet med en inventering av vad som växte på de gamla vallarna.
Senare i projektet gjordes provytor med insådd av slåtterängsväxter. Det var bland andra jungfrulin, gullviva, stor blåklocka, ängsskallra och svinrot.
Idag, fem år senare var en av projektets initiativtagare Marina Bengtsson tillbaka på ängsvallen i Skog där insåddsförsöket gjordes.
I sällskap hade hon Pyret Ovesson från Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Anna Stenberg från Länsstyrelsen Skåne. Pyret och Anna gjorde denna studieresa för att hämta inspiration och kunskap för egna projekt i linje med Ängsvallsprojektet.
I provytorna från 2014 blommade idag stor blåklocka och ängsskallra. Svinrot och jungfrulin har också etablerat sig. 
Min roll blev att berätta lite om gårdens historia. Och om skötseln som bedrivits. Jag fick också dela tankar om ängsskötseln i framtiden.
Kul med besök. Och himla värdefullt med nya ”idéfrön” som kan läggas på groning.

Relaterad länk:
https://sunebroman.blogspot.com/2014/06/ang-ar-akers-moder.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar