söndag 2 september 2018

Kulturvandring
Idag har det varit Tvärreds hembygdsförenings årliga kulturvandring. Denna gång i markerna kring gårdarna Badene och Olofsbo. För guideningen svarade Jan-Henry Svensson och syskonen Lennart och Eija Bodenhem. Alla tre med rötter på platsen. Vandringen gick förbi torpen Hästhagen, Jans lycka, Bergatorpet, Källeberg och Sågare-Svenna. Vid Hästhagen finns en välbyggd och häpnadsväckande intakt jordkällare. Hela valvet lagt i sten. Ett byggnadsmonument som står kvar mer än hundra år efter att torpet revs eller flyttades. På Jans lycka finns torplämningar i form av husgrund och jordkällare. I slutet av 1800-talet var här småskola – mitt i skogen! Sågbacken eller ”Sågare-Svenna” ligger på gränsen mellan Badene och Haghult. Här har det, som namnet förtäljer, varit såg och kvarn. När man står vid platsen höjs tankar av förundran. Hur gick det att driva såg och kvarn vid denna lilla bäck? Bäcken kommer från Arnungaredssjön och rinner mot Väghult. Fallhöjden upplevs som nästan ingen alls. När jag under kvällen ägnade lite tid åt att forska på nätet finner jag att det funnits massor av små kvarnar i små vattendrag. De allra äldsta är skvaltkvarnarna som är väldigt vattensnåla. De användes enbart för malning av säd.
Jag hittade en fin beskrivning på Wikipedia av en sågkvarn med underfallshjul som mycket väl skulle kunna passa vid Sågbacken i Badene:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brunnsbacka_s%C3%A5gkvarn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar