fredag 24 november 2017

KärnfulltIdag har jag gjort ett litet förmiddagspass uppe vid maden. Som jag tidigare berättat handlar det om bottenröjning. Alltså bara buskar och klena träd. Men jag kunde inte låta bli att göra ett undantag. Detta för att ge de nyhamlade lindarna tillräckligt med ljus för att de skall kunna utvecklas bra.
Fram tills idag stod där i stenröstets nedre kant en undertryck ek. Den hade fört sitt liv i skuggan under en gammal  kraftig ask. Eken har växt långsamt. Man kan se på tvärsnittet att det handlar om cirka 75 år som ryms på radie av ungefär 12,5 centimeter. Den långamma tillväxten har gett stammen en ansenligt stor andel kärnved. Ur rotstocken kommer det att gå att klyva fram fyra riktigt fina ekstolpar. Kanske lyckas jag även med andrastocken även om den innehåller ett par tjuriga grenar. Det blir en uppgörelse i flera ronder... men jag förbereder mig för att gå den matchen...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar