måndag 18 oktober 2021

Bron restaureras


Överfarten vid bäcken har länge varit i behov av upprustning. Den gamla stenbron är kraftigt påverkad av stenvandring och vattnets framfart har underminerat vissa delar. Bron har helt enkelt sjunkit ihop. När det kommit mycket vatten har hela brokonstruktionen blivit som ett dämme. Vattnet har inte runnit igenom utan samlats vid bron. Ibland till och med bräddat över.
Idag har Anders och Mikael varit här och startat upp broprojektet. De gillar utmaningar har jag lärt sedan tidigare projekt här i Skog.
Vi har beslutat att bygga bron enligt samma princip som den tidigare. Och i huvudsak med samma material. Alltså en regelrätt restaurering.
Bron är byggd med två kanaler. Jag kallar den ena för den primära och den andra för den sekundära. Den primära är djupast och följer bäckens riktning linjärt. Den förväntas ta hand om vattnet vid normala flöden. Den sekundära ligger lite lägre men är inte lika djup. Ett visst flöde kommer säkert att gå den vägen även vid normalvatten. Men vid kraftigare flöde får den hjälpa till att ta hand om överskottet.
När Mikael lyft undan de översta stenarna visade det sig som befarat – huvudfåran var tilltäppt. Stenar hade rasat in och lagt sig i loppet. Genomströmningen var starkt reducerad. Sannerligen på tiden att detta blir gjort!
De sista timmarna i dag ägnades åt att påbörja återuppbyggnaden. Hoppas att arbetet flyter på (!) bra imorgon… för prognoserna lovar mycket regn redan på onsdag…

2 kommentarer: