fredag 29 september 2017

På ö på ö i öNya på listan + inklusive ett par missade noteringar:
Bläsgås · Sädgås · Prutgås · Fjällvråk · Blå kärrhök · Tornfalk · Myrspov · Kustlabb · Tordmule · Skogsduva · Lappsparv · Prärielöpare + Svart rödstjärt · Rörhöna (170)

1 kommentar: