tisdag 12 september 2017

Häcken full


Varje vår, i fagningstiden, har jag tänkt samma tanke: Jag borde ha större lastkapacitet i mitt fyrhjulingssläp. Det går åt för mycket tid och energi att köra små lass. Men det är så dags då... när vårsolen börjar värma och varje stund är ägnad att räfsa löv, elda löv och köra löv.
Nu på höstkanten gav jag mig äntligen tid att förverkliga idéen. Och känner mig nu bättre rustad när det åter blir dags för städning i ängarna.
Min intention är att kompostera löv i något större utsträckning än tidigare. Och elda mindre. Det jag vinner är att jag inte blir beroende av vädret på samma sätt. Jag kan räfsa och köra löv närsomhelst. Eldning av löv kommer att ske mera selektivt. Och då handlar det om ren naturvårdsbränning. Exempelvis på de platser där det växer kransrams som gynnas av lövbränning. Jag kommer också mera än tidigare att ägna mig åt mossbränning. Mossbränning är en ny metod som jag hittills provat på mindre ytor med gott resultat. Hoppas kunna återkomma till detta ämne.
Nu har jag alltså förfärdigat min lasthäck till släpet. Bygget består för närvarande av tre delar som sätts på vagnen på tre minuter. Stabilt och bra! Med ett bakstycke monterat (inte klart ännu) ökar lastvolymen från 823 liter till 1769 liter. Alltså en volymökning med 936 liter!

Till våren gäller det att jobba hårt och att ha häcken full...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar