onsdag 12 oktober 2016

Brynplockning




Ett av höstens många arbeten är att beskära (återhamla) flertalet av gårdens hamlade träd. I det projektet ingår både riktigt gamla träd. Sådana som har flera hundra år innanför barken. Och unga. Som i lindlunden till exempel (se tidigare inlägg).
Idag var det så meningen att jag skulle ta mig an ett par av de gamla gårdsnära träden strax intill Lillstugans västra gavel. Det blev bara ett. I detsamma som jag började att klippa basalskotten kring lindens stam kände jag att det var hög tid att städa upp i en lite större del av ekbacken. Området som det handlar om är den gårdsnära delen av det gamla skogsbetet. Området renhöggs från invuxna granar 2002. Sedan dess har ingenting gjorts. Det har med åren blivit väldigt buskigt i brynet. Mängder av ekollon har grott. Ävenså lindar, rönnar och hassel. Vissa av telningarna har börjat anta formen av träd. Jag har varit medveten om den här utvecklingen ett tag. Och tänkt att ta det som ett fristående projekt om något år. Lite längre fram. Samtidigt skulle jag då ha fina lindstammar och hasselbuskar att gallra fram för att skapa ett lågt träd- och buskskikt under de stora ekarna. En framtida dröm är också att kunna få området betat om och när det blir röjt. Nu kunde jag alltså inte hålla mig längre. Jag påbörjade en provyta där ett par fina inväxta enbuskar, en hassel och några unga lindar nu fått mera luft och ljus. Det blev fint och gav mersmak. Det blir mer plockning i det buskiga brynet framöver...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar