tisdag 26 januari 2021

Risplock och röjningsvedDenna veckas första dagar har jag använt till ”snöfritt-aktiviteter”. Varje vårvinter när rishögarna från röjningen börjar ta form brukar jag ”kröna” dem med nedfallna grenar från ängarnas träd. Efter ett par rundor på ägorna blev det två fulla kärror med fyrhjulingssläpet. Trots att det inte varit speciellt blåsigt under hösten och vintern har det ändå fallit mycket dödgren. Det är främst de stora lindarna som svarar för nedfallet.
Denna veckan har jag också börjat kapa klenved från hösten och vinterns röjningar. Under parollen ”små pinnar är också ved” tar jag tillvara mycket av buskar och grenar.

Under hösten brukar jag inventera röjningsbehovet och gör då en lista på det som jag ämnar hugga bort. Det bästa är att påbörja den inventeringen innan lövet faller. Då går det allra bäst att se vad som börjar blir förväxt och tenderar att ta för ”stor plats”. Målet är att hålla ängen ljusöppen och att vårda hamlingsträden. Samt att sträva efter åldersvariation i träd och buskbeståndet. Och skapa ”kulturestetik” i landskapet.

Så här såg listan över buskröj och kvistning ut inför denna säsong:
Hassel vid grå holk bort • stamkvista ”sparbanks”-eken • kapa in grenar på hamlade björken • ta bort en av askstammarna vid höga enen • ta bort någon gren på lind vid potatisgroparna • stamkvista Y-björken • rensa basalskott på hamlade alen • ta bort hassel mellan dubbelasken och lutande linden – spara framtidsstammar • ta bort någon stam i ”hamlingsbusken” vid välta linden • ta bort en eller två stammar av unga lindar i centrala röset • kapa grenar på topphuggna Y-eken • ta bort alla buskar i odlingsröset i övre kanten • ta bort buskar vid gammelaskarna – almen bort • stamkvista eken vid gapet • stamkvista ekar – en vid vägen och en vid stenen • gör något radikalt vid stenmursänden – ta bort hasselbuksarna – städa under och ta bort alla basalskott – hamla den ena av askarna vid stenmuren – ta bort hasselbusken som växer inne i den stora häggen • totalhamla den stora linden mellan stugan och lillstugan • ta bort jättehasseln som skuggar eken i Bredåkers öja och fäll den döda asken • hårdhamla linden vid garageuppfarten • hamla lindar vid Rolands • ta bort hassel vid Bengts • kapa dödgrenar på Ekvägen-eken • hamla smålindarna vid Lillstugan – ta bort den ena av de fyra • stamkvista ek mitt emot ymp-apeln • sluthamla lindarna vid Linnekullevägen • bottenstäda i röset vid dasset • stamma upp lindarna i övre Björkebacken • kapa grenar på lind i Björkebackaåkerns röse • ta bort döda rönnen • ta bort grenöverhäng mot Å-gränsen • ta bort stora hasselbusken i Jordkällar-renen • kapa buskar i Moahûlan närmast vägen... Plus lite annat som dyker upp under arbetets gång! Ungefär så!

Det mesta arbete utför jag manuellt med mina Silky-sågar, stångsåg, grensax och yxa. Tyngre arbete med motorsåg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar